Java Kursu Ödev: İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Bulma

0 oy
3 Nisan 2016 JavaHocasi Stajyer (850 puan)   sordu
Kullanıcıdan iki farklı sayı girmesini isteyin. Girilen sayılar aynı ise hata mesajı verin. Eğer farklı ise sayılar arasında yer alan asal sayıları bulup ekrana yazdırın. Eğer hiç asal sayı yoksa ekrana mesaj yazdırın.

2 Cevap

0 oy
11 Nisan 2016 molcay Kıdemli Uzman (12,350 puan)   cevapladı

Python Kodu:

# -*- coding: utf-8 -*-


def bolen_bul(n):
  bolenler = []
  for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
      bolenler.append(i)
  return bolenler

while True:
  alt_taban = int(input("Alt Tabanı Giriniz: ")) # scaner sınıfı ile kullanıcıdan iki tane int değer alınacak.
  ust_taban = int(input("Üst Tabanı Giriniz: "))
  if alt_taban < ust_taban:
    break
  else:
    print("Lütfen girdiğiniz sayılara dikkat ediniz.")

asal_sayilar = [] # asal sayilarin tutulacağı liste

for i in range(alt_taban + 1, ust_taban): # for(int i = alt_taban+1; i < ust_taban; i++) # iki sayı arasında kalan dediği için iki tarafıda dışarda bırakmak gerekir.
  if not len(bolen_bul(i)): # eğer bolen_bul fonksiyonu boşsa bu sayı asaldır. => if len(find_divisor(i)) == 0:
    asal_sayilar.append(i) # asal sayıları listeye ekliyoruz

if len(asal_sayilar):
  print(asal_sayilar)
else:
  print("Verdiğiniz {} - {} aralığında hiç bir asal sayı bulunmamaktadır.".format(alt_taban, ust_taban))
0 oy
13 Nisan 2016 CanGULERER Uzman Yardımcısı (1,010 puan)   cevapladı
Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("İlk sayıyı giriniz.");
        int numberFirst = input.nextInt();
        System.out.println("İkinci sayıyı giriniz.");
        int numberSecond = input.nextInt();
        if (numberFirst == numberSecond) {
            System.out.println("Lütfen birbirinden farklı iki değer giriniz");
            System.out.println("İlk sayıyı giriniz.");
            numberFirst = input.nextInt();
            System.out.println("İkinci sayıyı giriniz.");
            numberSecond = input.nextInt();
        }
        System.out.println("Girdiğiniz iki sayı arasındaki asal sayılar :");
        for (int i = numberFirst + 1; i <= numberSecond; i++) {
            if (i == 1) {
                continue;
            }
            if (i == 2 || i == 3 || i == 5 || i == 7) {
                System.out.println(i);
            }
            if (i % 2 != 0 & i % 3 != 0 & i % 5 != 0 & i % 7 != 0) {

                System.out.println(i);
            }
        }
...